מקדמות מס – כמה מומלץ לשלם?

מקדמות מס

כל עסק, שהכנסותיו גדולות מסך ההוצאות שלו, מחויב לשלם מס למס הכנסה בעבור רווחיו השנתיים. רווחים שנתיים, מחושבים לסוף כל שנת כספים (1 בינואר עד 31 בדצמבר) ולא קודם לכך, ומדווחים למס הכנסה במהלך השנה העוקבת לה. משמעות הדבר היא כי רק לאחר הכנה והגשה של הדוח השנתי ניתן לחשב את הסכום המדויק אותו חייב העסק לרשויות המס. 

עם זאת, רשויות המס אינן מעוניינות לחכות מעל לשנה על מנת לקבל את התשלומים המגיעים להן ולכן, עבור כל עסק מבוצעת הערכה לגבי רווחיו העתידיים. הערכה זו משמשת לקביעת אחוזי מקדמות המס שישולמו לאורך השנה. תשלום מס הכנסה במקדמות מס הינו תשלום חד חודשי או דו חודשי, כאשר התשלום עבור כל שני חודשים יבוצע באמצע החודש העוקב (לדוגמא: תשלום דו חודשי עבור חודשים ינואר- פברואר ישולם עד ל- 15 בחודש מרץ וכן הלאה). כמובן שמדובר בהערכה בלבד, ולמעשה אין כמעט סיכוי שהמס המשולם במהלך השנה באמצעות המקדמות, יהא זהה בדיוק למס המחושב בסוף שנה, כלומר שלאחר הגשת הדוח השנתי יתרת המס תהיה אפס.

החישוב האמיתי של מקדמות המס הוא תמיד שנתי!

האחוזים משתנים, קביעת אחוזי תשלום המס עבור כל עסק נעשית ברוב המקרים על פי הרווח השנתי עליו דווח בשנה הקודמת. בשיטה זו, אחוזי המס ששולמו עבור הרווח המדווח בעבר יהיו האחוזים אותם יידרש העסק לשלם במקדמות המס במהלך השנה הנוכחית.
במקרים בהם מדובר בשנת הפעילות הראשונה של העסק נקבעים אחוזי המקדמות על פי האחוז המקובל בענף בו פועל העסק.
בכל שנה הרווח משתנה, וביצועי העסק משתנים, ולכן חשוב לשים לב לשינויים המתרחשים בעסק, העלולים להגדיל או להקטין את הרווח השנתי.

תשלום מוקדם למס הכנסה

אינו מעיד על תשלום עודף או מופחת עבור רווחיו השנתיים של בית העסק. חישוב המס המדויק יעשה כאמור לאחר שנסתיימה השנה, בעת הגשת הדוח השנתי, המדווח על רווחי העסק בשנה החולפת. בהתאם לכך, תתבקשו או לשלם תשלום נוסף בגין הפער שחושב או לחילופין לקבל החזר עבור סכומים עודפים אותם שילמתם במהלך השנה, והכול בתוספת ריבית והצמדה למדד.

לעומת זאת, אי תשלום של מס בזמן יוביל תמיד להגדלת החוב, בין אם בשל קנסות שיוטלו על בית העסק ובין אם בשל הריבית הצבורה של החוב.

מקדמות מס – המצב הרצוי.

לאחר הגשת הדוח יווצר החזר שיהיה יחסית נמוך. 
מדוע? אם לאחר הגשת הדוח, יתברר ששילמתם מעט מדי מס, תאלצו להוסיף למס, להשלים, גם ריבית והצמדה, כלומר תיאלצו לשלם יותר כסף למס הכנסה, עבור אותו חישוב מס. כמובן שזהו מצב לא רצוי. 

בהחזר לעומת זאת, במקום לשלם הפרשי ריבית והצמדה, אתם מקבלים אותם, כלומר יוצא שאתם מקבלים יותר כסף מהמס העודף ששילמתם. זהו כמובן מצב טוב, אבל צריך להיזהר: החזרים גדולים מדי עלולים לבטא התנהלות כספית לא נכונה, מפני שהסיבה להחזרים הגדולים היא ששילמתם הרבה יותר מדי מס במהלך השנה, ובכך הכבדתם על עצמכם מבחינת תזרים. במילים אחרות, יהיה לכם הרבה פחות כסף בכל חודש, אם תרצו לקבל החזר מס גבוה.

 

יצירת קשר

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן